Çarşamba, Haziran 19, 2024
Ana SayfaSektörelDeri ve deri mamulleri sektörüne "sürdürülebilir" yol haritası

Deri ve deri mamulleri sektörüne “sürdürülebilir” yol haritası

Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu; sürdürülebilir üretim ve sorumlu kaynak kullanımı, deri ve deri ürünleri sektörünün çevre üzerindeki etkisini azaltması ve insan hakları ile çalışma standartlarını desteklemesi açısından ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nı açıkladı. Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca, “Sürdürülebilirlik yol haritası tek seferlik bir çaba değil, sürekli iyileştirme için devam eden bir taahhüt. Çalışmalarımızı Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getiren bu yol haritası, ‘Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Sürdürülebilirlik Projesi’ vizyonunu gerçeğe dönüştürürken bize de yol gösterici olmayı amaçlıyor.” dedi.

2022 yıl sonu itibarıyla 2 milyar doların üzerinde ihracat hacmi olan Türkiye deri ve deri mamulleri sektörü ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nı açıkladı. Sürdürülebilirlik Yol Haritası toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM olarak hem ihracatçı firmalara hem de ülke ekonomisine sürdürülebilirlik konusunda öncülük yaptıklarını ve sürdürülebilirlik eylem planlarını tam iki yıl önce açıkladıklarını belirtti. Gültepe ayrıca; “Deri ve deri mamulleri sektörü, ülkemiz ve ihracat için çok önemli bir sektör. Sektörde gerçekten bireysel bir marka halindeyiz. Türk derisinin marka bilinirliğinin her geçen gün artması ülkemizin genel ihracat profilini pozitif yönde etkiliyor. Geçen yıl deri ve deri mamulleri sektöründe toplam ihracatımız yüzde 19’a yakın bir artış göstererek 2 milyar dolara ulaştı. Bu ihracatın yüzde 39’una yakınını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi en önemli ihraç pazarımız olan Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel ekonomiler artık daha yeşil, dijital hale gelmeye başladı. Avrupa Birliği sınır ve tarım düzenleme mekanizması, yeşil mutabakat, sanayi planı gibi sektörümüzün geleceğini etkileyecek köklü değişikler çok yakında başlayacak. Ana ihraç pazarlarımızla uyum sağlamak adına bu gelişmelere, TİM ve birlikler olarak kayıtsız kalma şansımız yok.” dedi.

HEDEF ETİK BİR GELECEK YARATMAK

Türkiye Deri ve Deri Mamulleri’nin çevre, sosyal ve yönetim hedeflerini özetleyen ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nın; sektörü dönüştürme sürecine yönelik spesifik ve ölçülebilir hedeflere bilgi sağlamaya yardımcı olacağını söyleyen Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca, ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ ile gelecek nesilleri korumayı amaçladıklarını ifade etti.

Deri ürünlerin üretiminin çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve uygulamaların gelecek nesiller için sürdürülebilir olmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Güven Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir üretim; doğal kaynakları tüketmememizi veya gezegene zarar vermememizi sağlayan, çevre üzerinde minimum etkiye sahip ürünlerin üretilmesini ifade eder. Ticaret Bakanlığımızın yeşil mutabakat eylem planında deri sektörümüzün iki eylem ana maddesi var. Bunlardan ilki, su tüketiminin fazla olduğu tabakhane sektörü için temiz üretim mevzuatının oluşturulması. Diğeri ise tekstil ve deri ve deri mamulleri sektörlerimizde temiz üretim uygulamalarına ilişkin eğitim programlarının düzenlenmesi. Bu iki başlıkla ilgili bakanlıklarımızın çalışmaları devam ediyor. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak son yıllarda sürdürülebilirlik adına önemli adımlar attık ve bu çabaları göstermeye devam ediyoruz. Sorumlu kaynak kullanımı sayesinde sektör, çevre ve topluluklar üzerindeki etkisini azaltıyor. Sürdürülebilir üretim ve sorumlu kaynak kullanımı, deri ve deri mamulleri sektörünün çevre üzerindeki etkisini azaltması ve çalışan hakları ile çalışma standartlarını desteklemesi açısından kritik öneme sahip. Sektör olarak çevreden ve insan hayatından sorumlu olma bilincine sahip uygulamaları benimseyerek daha sürdürülebilir ve etik bir gelecek yaratmayı hedefliyoruz. Bu yol haritası, Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu’nun sürdürülebilirlik projesini sorumlu bir şekilde yöneteceğinin taahhüdü niteliğindedir. Çalışmalarımızı Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getiren bu yol haritası, ‘Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Sürdürülebilirlik Projesi’ vizyonunu gerçeğe dönüştürürken bize de yol gösterici olmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik kavramını içselleştirerek deri ve deri ürünleri üretimini yeniden tasarlamak ve gelecek nesiller için daha iyi bir miras yaratmak için birlikte çalışmaya hazırız. Sürdürülebilirlik Yol Haritamızda belirtilen ve her yıl sürdürülebilirlik raporumuzda raporlanacak hedefler, sorumlu üretim arayışımızda bize rehberlik edecek.”

‘BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA HAZIRLANDI’

‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nın, deri ve deri mamulleri sektöründe olumlu değişimi yönlendirmek için bir taahhüdü temsil etmek üzere kurgulandığını belirten Güven Karaca, “Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu, amaçlarını ve hedeflerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirerek çevre yönetimine, sosyal sorumluluğa ve ekonomik uygulanabilirliğe olan bağlılığını gösteriyor. Bu yol haritası boyunca Sektör Kurulu olarak, deri ve deri mamulleri sektöründeki temel sürdürülebilirlik zorluklarını ele alan kapsamlı bir dizi eylem ve girişimin ana hatlarını çizdik. Yönetim sistemlerinin kurulmasından, sorumlu kaynak kullanımı ve izlenebilirliği teşvik etmekten daha temiz teknolojiler geliştirmeye ve atık yönetimi uygulamalarını iyileştirmeye kadar, sürdürülebilirliğe bütüncül bir yaklaşım benimsendi.” dedi. 

SORUMLU ÜRETİME ÖNCÜLÜK EDEBİLİRİZ

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada iş birliğinin ve paydaş katılımının öneminin farkında olduklarını belirten Güven Karaca, şunları söyledi: “Devlet kurumları, STK’lar ve diğer paydaşlarla ortaklıkları teşvik ederek, anlamlı bir değişim sağlamak için kolektif uzmanlıktan ve kaynaklardan yararlanacağız. ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ tek seferlik bir çaba değil, sürekli iyileştirme için devam eden bir taahhüt. Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu olarak, ilerlemeyi izlemek ve daha fazla iyileştirme alanları belirlemek için düzenli izleme, ölçüm ve raporlama ihtiyacının farkındayız. Öğrenme ve uyum sağlama kültürünü benimseyerek sürdürülebilir uygulamaların ön saflarında yer alabilir ve sorumlu deri ve deri ürünleri üretimine öncülük edebiliriz. Sektör Kurulu’nun ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’, daha sürdürülebilir ve etik bir sektör için güçlü bir temel oluşturuyor. Üye şirketlerimiz, sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine yerleştirerek, uzun vadeli ekonomik uygulanabilirlik sağlarken, olumlu sosyal ve çevresel etkiler de yaratabilecek. İş birliği, yenilikçilik ve ortak sorumluluk yoluyla Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu, deri ve deri ürünleri endüstrisi için daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu açmayı arzuluyor.”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ ile ilgili Güven Karaca ve ekibini tebrik etti. “Türkiye’nin en ciddi ihraç pazarı olan Avrupa, bugün Yeşil Mutabakat konusunu inanılmaz derecede önemsiyor. Bununla ilgili özellikle hazır giyim ve tekstilde başlatılan uygulamalar var.  Deri ve deri mamullerinde de bunun kısa vadede geleceğini hepimiz biliyoruz. Şirketlerimizi bu dönüşüme hazır tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de ciddi anlamda sertifikasyon alan deri firmaları var. Biz ham maddeden itibaren zaten bunu başlattık. Mamul kısmıyla ilgili de sertifikasyon ve mobil programlarına dahil olan çok firmamız var. Bunlar önümüzdeki yıllarda zaten ön plana gelecek.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASI İLE NE AMAÇLANIYOR?

Deri ve deri mamulleri sektöründe sürdürülebilir büyümeyi sağlamak istediklerinin altını çizen Güven Karaca, ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ ile amaçlananları sıraladı: 

-Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemi Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Veri Toplama Araçlarının Tasarımı ve Veri Toplama Süreci

-Boyut ve Etki Analizi ve Performans Göstergelerinin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Kısıtlanmış Maddeler Yönetimi Sisteminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Kimyasalların Yönetimi Sisteminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Ürün Yaşam Sonu Yönetiminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

-İzlenebilirlik Sistemi ve Sorumlu Tedarik Zinciri Yapısının Oluşturulması/Geliştirilmesi

-İşletme -İç ve Dış Düzeni (Housekeeping) Yönetimi Sisteminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sisteminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Yaşam Döngüsü Analizi Metodolojisinin Oluşturulması ve Analizin Gerçekleştirilmesi

-Bilime Dayalı Hedefler Girişimi ile Yaşam Döngüsü Analizi Sistemlerinin Birleştirilmesi

-Sertifikasyon Süreçlerinin Sürece Entegre Edilmesi ve Üçüncü Taraf Geçerliliğinin Sağlanması

-ESG Raporlama Sisteminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Öğrencilerin ve Gençlerin Eğitim Müfredatlarına Sürdürülebilirliğin Eklenmesi Yoluyla Eğitimi

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN ÇOK OKUNANLAR